Sơ đồ tổ chức

             Các bộ phân trong công ty được liên kết với nhau chặt chẽ, tạo ra một tập thể làm việc vững mạnh.

Liên hệ nộp hồ sơ

Ứng viên gửi CV ứng tuyển về email: hanhchinh@socymedia.com.vn

Tiêu đề email viết theo cấu trúc

Vị trí ứng tuyển_Họ và tên ứng viên (VD: Chuyên viên nghiên cứu_Nguyễn Văn A)

Liên hệ trực tiếp qua hotline: 0989.185.473

Địa chỉ: Văn phòng số VP10 – KT2, tầng 4 Tòa N01B Golden Land